Lấy ý tưởng từ website đối thủ và web có chất lượng

từ khóa + tên miền website nổi tiếng lĩnh vực

Ví dụ :
thiết kế bao bì brandsvietnam.com

sẽ tìm ra tag các bài viết hay nhất về bao bì

http://www.brandsvietnam.com/keyword/147-thiet-ke-bao-bi

Tương tự ta có

https://dantri.com.vn/thiet-ke-bao-bi.tag

http://designs.vn/tin-tuc/thiet-ke-bao-bi.html

http://rgb.vn/ideas/tag/thiet-ke-bao-bi

https://advertisingvietnam.com/tag/thiet-ke-bao-bi/

https://idesign.vn/tag/thiet-ke-bao-bi/

 

tất nhiên không phải 100% toàn là bài thiết kế bao bì. nên phải lọc ra.

Khi làm thì lấy ideas thôi. chuyển đổi tiêu đề và ngôn ngữ đi.

Leave a Comment