Các nguồn nội dung chất lượng cho marketing

MARKETING https://blog.hubspot.com/ https://www.salesforce.com/au/blog/category/marketing.html https://blog.hootsuite.com/ https://neilpatel.com/blog/ https://www.autopilothq.com/blog https://backlinko.com/blog https://moz.com/blog https://backlinko.com/seo-this-year https://medium.com/topic/marketing THIẾT KẾ https://www.creativebloq.com/tag/graphic-design https://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/ https://99designs.com/blog/ https://www.printi.com/blog/design/ https://digitalsynopsis.com/design/ https://www.shillingtoneducation.com/blog/category/inspiration/ https://www.designweek.co.uk/ https://www.creativereview.co.uk/ https://thedieline.com/ https://www.shillingtoneducation.com/blog/ https://www.underconsideration.com/brandnew/ https://www.designclever.co.uk/ http://www.themasterpicks.com/ https://frankchimero.com/blog/ http://designmadeinjapan.com/ https://dribbble.com/stories https://theinspirationgrid.com/ https://creativemarket.com/blog https://medium.com/topic/design https://blog.designcrowd.com/tag/branding THIẾT KẾ WEB / WEBS.COM.VN  https://www.mockplus.com/blog/category/web-design https://www.hongkiat.com/blog/design-dev/ https://medium.com/tag/web-design https://webflow.com/category/web-design https://land-book.com/ https://www.hongkiat.com/blog/ https://tympanus.net/codrops/ https://designshack.net/ https://onextrapixel.com/ https://designmodo.com/ https://webdesignledger.com/ https://www.siteinspire.com/ EDUCATION.COM.VN /TUTOR.VN chrome-extension://eeoamaomfacmjfahcafjbflffklcfihk/app.html https://www.howcast.com/ https://bigthink.com/ https://www.wikihow.com/Main-Page … Read more

Lấy ý tưởng từ website đối thủ và web có chất lượng

từ khóa + tên miền website nổi tiếng lĩnh vực Ví dụ : thiết kế bao bì brandsvietnam.com sẽ tìm ra tag các bài viết hay nhất về bao bì http://www.brandsvietnam.com/keyword/147-thiet-ke-bao-bi Tương tự ta có https://dantri.com.vn/thiet-ke-bao-bi.tag http://designs.vn/tin-tuc/thiet-ke-bao-bi.html http://rgb.vn/ideas/tag/thiet-ke-bao-bi https://advertisingvietnam.com/tag/thiet-ke-bao-bi/ https://idesign.vn/tag/thiet-ke-bao-bi/   tất nhiên không phải 100% toàn là bài thiết kế bao bì. nên phải … Read more