Quy trình triển khai content marketing

Content là gì? Quy trình tạo Content xứng đáng xếp hạng (5 bước) Content is King là một câu nói kinh điển, bây giờ nó vẫn đúng và trong tương lai cũng vậy, trong thế giới Digital marketing hiện đại Content là một vũ khí hiệu quả trong Inbound Marketing nó có sức hút mạnh … Read more

E-A-T Google

EAT là gì EAT là viết tắt của Expertise, Authority và Trustworthiness ba yếu tố Thẩm quyền và Đáng Tin cậy  mà Google sử dụng để đo lường mức độ tin cậy của một thương hiệu hoặc trang web. Google muốn mang đến cho người dùng công cụ tìm kiếm trải nghiệm tốt nhất có … Read more

SEO copywriting toàn tập

Hướng dẫn viết bài SEO Copywriting toàn tập SEO Copywriting là một yếu tố then chốt và là một thách thức trong mọi chiến lược SEO. Đối với các công cụ tìm kiếm văn bản, Nội dung trang web phải được tinh chỉnh để đáp ứng các thuật toán (luôn thay đổi) của công cụ … Read more

Bài viết chuyên sâu 1000 từ

Khi công ty giao một bài viết về dịch vụ và sản phẩm hoặc thông tin. Thường các em hay viết theo xu hướng quảng cáo, salepage KIỂU THẾ NÀY Sản tôi tốt như này Tính năng này Giá tiền bằng này Quy trình mua như này Cam kết này TẤT CẢ FORMAT KIỂU THẾ … Read more

Phân tích đổi thủ để tìm keyword

Phân tích đối thủ Dưới đây là quy trình phân tích đối thủ của Quang: Nghiên cứu từ khóa theo trường phái cổ điển và hiện đại. Xác định Top 10 đối thủ. Dùng Ahrefs, tìm Top Pages của từng đối thủ. Lên kế hoạch nội dung và anchor text. Dựa vào chỉ số Matches, xác định độ ưu … Read more