cách làm đúng tiêu chuẩn

Dạng content

kiểu nội dung

Ý tưởng

100+ ý tưởng làm nội dung

Content chỉ có 2 loại. Một là loại bài dịch vụ để mục tiêu bán hàng. Hai là bài thông tin để cung cấp giải đáp, câu hỏi…Người học viết content đầu tiên học viết cho chắc tay là bài viết có ý mạch lạc, rõ ràng, lập luận chặt chẽ, sau đó bổ xung thêm các tiêu chí tối ưu cho Google hay Facebook…

Các dạng Content

Ý tưởng content

QnA Bài dạng hỏi đáp , phỏng vấn
Bài so sánh tính năng, giá cả..
Bài review đánh giá, trải nghiệm
Bài casestudy, showcase thật
Bài story khách hàng

Kiến thức hỗ trợ

MỚI

tự viết 100%

hình ảnh, video tự làm

CÓ GIÁ TRỊ

nội dung trả lời chính xác tiêu đề

đầy đủ, nội dung rich content

XÁC THỰC

lập luận chặt chẽ

ví dụ rõ ràng